Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Alfréd Strejček a spolek Silou hlasu uspořádal slavnostní benefiční koncert u příležitosti oslav nedožitých 90. narozenin paní Olgy Havlové, který se uskutečnil 14. března 2023 v 19 hodin v Konferenčním centru České národní banky.

Vystoupily na něm zpěvačka, hudebnice a skladatelka Aneta Langerová a herec Ondřej Vetchý, který přečtetl úryvek z knihy Václava Havla Dopisy Olze. Na koncertě také vystoupil Václav Hudeček a orchestr Barocco sempre giovane s houslovým koncertem Čtvero ročních dob od Antonia Vivaldiho.

Výtěžek z koncertu byl věnován Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové a spolku Silou hlasu na pomoc lidem se zdravotním znevýhodněním.

Olga Havlová