Děkujeme našim podporovatelům

Vážíme si pravidelné dlouhodobé pomoci, kterou nám poskytují naši partneři a veřejné instituce.

S pomocí významných a mediálních partnerů a dalších firem a jednotlivců můžeme poskytovat lidem na vozíčku odborné služby a současně zvyšovat povědomí veřejnosti o životě na vozíku.

Chcete vědět, proč nám pomáhají?

Každý dárce je rád, když jeho snaha přináší praktické výsledky.

Tady najdete pár důvodu, proč nám různé firmy a lidé pomáhají.

be_angel

SAMSUNG

Naše vize „Enabling people" – „Možnosti lidem" skutečně znamená, že společnost Samsung je odhodlána podporovat potenciál lidí a umožnit jim uspět v budoucnosti. Snažíme se poskytnout veškerou nezbytnou podporu, která lidem umožní získat potřebné dovednosti a prostředky na vzdělání pro jejich budoucí úspěch. Cílíme na všechny, i na ty, kteří to neměli v životě úplně snadné. I proto, krom vlastních projektů, podporujeme neziskové organizace, které se věnují vzdělávání lidí s hendikepem.

Silou hlasu, Dita a Lukáš, jsou pro nás neskuteční motivátoři a silní lidé, kteří pomáhají lidem s těžkým postižením zapojit se do běžného života, kde technologie sehrávají nepostradatelnou roli. Pokud můžeme, tak rádi pomůžeme i my!

Zuzana Mravík Zelenická, CC Manager

 

SMÁCI

Kdo z nás by v dnešní době nechtěl elektronicky komunikovat. Stačí k tomu elektronické zařízení s odpovídajícím programem, připojení k internetu a schopnost zařízení ovládat.

Pacienti se Spinální Muskulární Atrofií v důsledku svého vrozeného onemocnění velmi často tuto schopnost ztrácejí. A nejen oni. Nezbývá než hledat alternativní způsoby ovládání. Jedním z takových způsobů je ovládání zařízení hlasem bez pomoci druhé osoby.

Zvládnout tuto technologii pomáhá Dita s Lukášem již delší dobu a jsou v tom velmi úspěšní. Seznámí s programem, vysvětlí jak funguje, pomohou s jeho instalací a konfigurací, pořízením. A to vše v domácím prostředí. Pomáhají tak nejen pacientům se SMA, ale i všem kteří se potřebují začlenit do běžného osobního i pracovního života.

Za pacienty se SMA a pacientskou organizaci SMÁci, z. s. můžeme jejich služby jen doporučit.

DEKPOL

Pokud se někdo rozhodne pomáhat handicapovaným lidem, chce to hodně síly, energie a životního optimismu. Pokud se ale rozhodne toto dělat člověk, který je sám handicapovaný, pak je to obdivuhodné.

Té síly, energie, životního optimismu a odvahy musí mít ještě víc. Toto vše Dita má a k tomu ještě velkou dávku humoru a nadhledu. Společně s Lukášem Srbou učí lidi, kteří to potřebují, ovládat počítač hlasem. Pro většinu z nich je to veliká pomoc, protože jim to poskytne více soběstačnosti. Dita i Lukáš jsou úžasní lidé a dělají skvělou věc.

Proto jsme se rozhodli podpořit jejich aktivity a tak alespoň malým kouskem napomoci dalšímu člověku být svým způsobem samostatný.

KAŽDÝ KOŠ POMÁHÁ

Když se na mě Dita s Lukášem obrátili s prosbou, jestli bych mohla napsat, proč jsme se s nimi rozhodli spolupracovat, jako první mi bez přemýšlení vyskočilo: Protože setkávat se s Ditou a Lukášem je obroda duše.

Tím bych už mohla skončit, vyjádřeno je vše. Dita mě oslovila v létě 2018, protože četla příběh pana Mráze, který je hendikepovaný a nemůže ovládat ruce. Pan Mráz spolupracoval s manželem na tvoření plakátu k filmu Zlatý podraz. Na první setkání jsme šly s Kristinou (MUDr. Kristina Trsková, členka výboru Každý koš pomáhá) a netušily jsme vůbec nic o ovládání počítače hlasem.

Nejen že jsme činnost spolku SILOU HLASU, z.s. a tedy Dity i Lukáše obdivovaly, ale odnášely jsme si ze schůzky s nimi energii, dobrý pocit a jakési nevyjádřitelné fluidum, které oba kolem sebe neustále a nevědomky šíří. Při přednáškách, které zorganizoval na nápady nevyčerpatelný vysokoškolský lektor pan Vilém Kunz, jsme se pak všichni tak skamarádili, že budoucí spolupráce vyplynula jako samozřejmost.

Nevím, jak se nyní daří panu Mrázovi, ale jeho zásluha přivést nás k Ditě a Lukášovi zůstane navždy jako poslání, které se mělo stát. 

Petra Bažantová, předsedkyně spolku Každý koš pomáhá, z. s.

CZEPA (Česká asociace paraplegiků)

Společnost SILOU HLASU, z.s. považujeme na poli alternativních možností ovládání počítače za odbornou organizaci s potřebnými zkušenostmi, proto si vážíme dobré spolupráce a nabídku podpory svým klientům zprostředkováváme.

Alena Jančíková, ředitelka  

Richard Malak

Silou Hlasu jsme se rozhodli podpořit na základě rozhovoru Lucie Výborné s Ditou Horochovskou na Radiožurnálu. Pohnul s námi její osobní příběh, optimismus a vnitřní síla, se kterou zvládá naplno žít i se svým postižením a snaha a chuť pomáhat stejně postiženým lidem.

Při osobním setkání nám Dita a její kolega Lukáš, vysvětlili, jak jejich spolek pracuje, jak za klienty dojíždí a pracují s nimi a to nám dalo jasnou představu, jak a pro koho byla naše podpora využita.

Pomáhat je jednoduché a má to smysl.

TESS Promotion

O spolku SILOU HLASU a konkrétně o Ditě jsem se dozvěděla na základě společných známých a její příběh mě velice zaujal. Před dvěma roky jsem měla vážné zdravotní problémy, díky kterým jsem si uvědomila, že zdraví je to nejcennější co máme a neměli bychom ho považovat za samozřejmost. Rozhodla jsem se finančně podpořit lidi s vážnějším zdravotním omezením, jenž pomoc potřebují a o něco se jim usnadní jejich nelehký život.

Ze setkání s Ditou jsem měla zpočátku trochu obavy, neboť jsem netušila, co od hlasových technologií očekávat. Společný čas strávený s Ditou a jejím kolegou mě nadchl. Dita mě okouzlila svojí vnitřní silou, úsměvem a především energií, která z ní a Lukáše sršela na všechny strany. Musím přiznat, že jsem se dlouho nezasmála, tak jako s nimi - Dita s Lukášem jsou úžasně sehraná dvojice se smyslem pro humor.

I přes svůj handicap je Dita skvělá holka, odhodlaná pomáhat ostatním lidem. Její příběh mi pomohl si uvědomit, že se komukoliv z nás může život obrátit vzhůru nohama během pár sekund a můžeme se stát nehybnými. Jsem ráda, že mohu podpořit tak skvělý spolek SILOU HLASU, který pomáhá lidem komunikovat s okolním světem prostřednictvím počítače nebo telefonu, který ovládáme hlasem.

Hana Dvořáková 

jednatelka společnosti TESS promotion s.r.o.

Uvítáme každou pomoc
Nemusí to být jen pomoc finanční. Našim klientům velmi pomůžete nabídkou přiměřené práce, kterou jinak těžko hledají. Budou velmi vděční i za dar vhodného notebooku nebo mikrofonu pro používání hlasových technologií.

Chcete nám teď poslat zprávu?

Těšíme se na ní. Vyplňte prosím minimálně Vaše jméno, e-mailovou adresu a text zprávy a nezapomeňte stisknout tlačítko Odeslat zprávu. Ozveme se Vám co nejdřív to bude možné.